Mathematics and science in english in malaysian schools

The federal government is ready to shift back to teaching science and mathematics in Bahasa Malaysia in and will not accommodate requests to remain with English as the medium of instruction for these subjects, Education Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said.

Mathematics and science in english in malaysian schools

Tujuan utama bengkel tersebut adalah untuk mengenalpasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan kurikulum dan dasar pendidikan yang telah ditetapkan.

Ramai merasakan bahawa kurikulum Sains dan Matematik adalah tidak relevan, sempit, kaku dan berat. Isu latihan guru turut dibincangkan dengan meluas. Terdapat kelemahan dalam latihan guru sedia ada kerana rata-rata guru dilihat tidak professional, kurang berkualiti dan kurang berdedikasi dalam profesion keguruan.

Sehubungan itu, peranan guru sebagai role model untuk menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat dan nilai sosial di kalangan pelajar juga tidak dapat dipikul dengan sebaik-baiknya.

School Holiday Programmes In Malaysia

Selain itu, faktor pemilihan calon guru juga memainkan peranan penting dalam profesion keguruan. Turut diakui bahawa ramai bertindak memilih menjadi guru sebagai pilihan kerjaya terakhir dan akibatnya profesion keguruan tidak dapat dijiwai dengan sepenuhnya.

Mathematics and science in english in malaysian schools

Tambahan pula, mereka tidak mempunyai kelayakan akademik yang kukuh. Di samping itu, banyak isu bersangkutan ketidaksempurnaan sokongan infrastruktur dan infostuktur telah dibangkitkan dan dibentangkan. Latihan amali dalam kemahiran manipulatif juga lansung tidak diajar kepada murid atau sekadar diberikan demonstrasi ringkas oleh guru.

Ramai diantara mereka ingin keluar daripada keadaan tersebut sejurus melihat infrastruktur dan infostruktur di sekolah mereka melaporkan diri. Oleh itu adalah diakui bahawa guru enggan berkhidmat di sekolah-sekolah luar bandar. Isu tentang kemampuan dan kecekapan guru dalam penggunaan alat bantu mengajar terkini, iaitu ICT dan internet, turut diketengahkan.

Ramai berpendapat melatih guru supaya mahir ICT adalah sangat perlu dan penting untuk membolehkan mereka mengajar dengan lebih efektif dan menyeronokkan. Guru juga mengeluh bahawa mereka terlalu dibebani dengan tugas pentadbiran dan mengakibatkan mereka terpaksa mengambil masa yang lama untuk membangunkan bahan bantu mengajar yang efektif dan menarik perhatian murid mahupun untuk memikirkan projek yang mampu mencabar minda murid.

Seterusnya, masalah pada kurangnya bahan bacaan berkaitan Sains dan Matematik dalam Bahasa Melayu didapati menghalang capaian kepada sumber kaya dengan ilmu yang kebiasaannya diperoleh dalam Bahasa Inggeris.

Isu-isu disebut di atas dan tekanan kepada guru untuk menghasilkan keputusan peperiksaan cemerlang telah menjadikan sistem pendidikan negara kita berat sebelah dan ketara berorientasikan peperiksaan.

Situasi ini tidak memberi banyak insentif kepada guru untuk berinovasi secara praktikal hands-on serta membangunkan bahanbahan pengajaran berasaskan aktiviti dalam kelas yang berupaya untuk mengembangkan kemahiran berfikir pelajar kepada tahap yang lebih tinggi. Lantas ia menjadi penyebab utama murid berasa bosan dan tidak bermotivasi untuk mempelajari Sains dan Matematik.

Akibatnya penyertaan murid dalam program dan aktiviti berlandaskan Sains ix dan Matematik akan semakin berkurangan pada tahun-tahun berikutnya. Ini seterusnya menimbulkan jurang yang besar dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan tenaga kerja berpengetahuan k-workers kompetitif dan sesuai untuk mengisi tempat kerja masa depan bagi memastikan ekonomi negara yang berterusan.

Hampir keseluruhan guru-guru dari KPM yang terlibat di dalam Bengkel pertama di Shah Alam adalah guru sebahagiannya adalah Guru Cemerlang dari kawasan bandar yang mana kemudahan sekolah dan ICTnya adalah lebih baik, lengkap dan dan diselanggara. Maklum balas dari Bengkel pertama ini mengutarakan kemungkinan bahawa situasi di Sarawak dan Sabah di mana sebahagian besar sekolah-sekolah di kedua negeri ini berada di kawasan luar bandar boleh menjadi kurang baik dari segi infrastruktur dan info-struktur.

Mathematics and science in english in malaysian schools

Dan sekiranya terdapat sebarang kajian yang telah dijalankan, bagaimanakah terdapat perbezaan disebabkan oleh ketidakcukupan kemudahan dan kekurangan guru-guru sains dan matematik yang berkhidmat di sekolah luar bandar.

Adakah masalah yang dialami sekolah di kawasan luar bandar ini turut dialami oleh sekolah di kawasan bandar? Persoalan-persoalan ini seterusnya membawa kepada penganjuran Bengkel kedua bagi mengumpul maklumbalas daripada peserta yang rata-rata dari sekolah luar bandar Sabah dan Sarawak bagi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu ini dan pada masa yang sama bagi mengenalpasti tindakan strategi yang sesuai bagi mengatasi masalah-masalah yang dialami.

Hasil daripada kedua-dua Bengkel menunjukkan isu yang paling utama adalah pelaksanaan dasar pendidikan dan sistem penyampaian di peringkat sekolah yang mengalami cabaran dan masalah. Ini sedikit sebanyak dipercayai akan menggangu rancangan kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berpendapatan tinggi di bawah Model Ekonomi Baru NEMterutamanya di Sabah dan Sarawak.

Sumber manusia yang mencukupi dengan taraf pendidikan bagi memasuki pasaran kerja adalah penting bagi memastikan tenaga kerja yang kompetitif dalam kelansungan hidup di dalam ekonomi global. Ini merujuk kepada bilangan tinggi tenaga kerja yang terampil dan profesional dengan pendidikan tinggi di negara yang mempunyai ekonomi yang lebih maju.

Hal ini akan memberikan saluran keluar dari kemiskinan dan kemelesetan. Pekerjaan berpendapatan tinggi kebiasaannya akan dijawat oleh lulusan universiti. Bagi mereka yang meninggalkan sekolah dengan kelayakan yang rendah akan hilang peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya kurang berpeluang untuk menjawat jawatan kerja yang berpendapatan tinggi.

Jelas di sini, bahawa kualiti pendidikan sekolah merupakan teras dan asas di dalam membentuk tenaga kerja yang terampil berasaskan ilmu sains, kejuruteraan dan teknologi.

Parent Action Group for Education (PAGE)

Masyarakat yang berpendapatan tinggi sangat bergantung kepada sistem pendidikan yang berkesan untuk semua sekolah; samada di luar bandar atau bandar.Over the past decade, the OECD Programme for International Student Assessment, PISA, for science, reading, mathematics and collaborative problem The assessment focuses on the core school subjects of science, reading and mathematics.

Students’. The Program for International Student Assessment (PISA) is an assessment that focuses on year-olds capabilities in reading literacy, mathematics literacy, and science literacy. PISA also includes measures of general or cross-curricular competencies such as learning strategies.

PISA is coordinated by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). On July 8, , Muhyiddin had announced the cabinet's decision to abolish the policy of teaching science and mathematics in English (or PPSMI, the Malay acronym for the policy), that was adopted in .

Apart from establishing the Smart School project the government has reviewed the education policy in responding to the environmental changes (Rohani Hamid, ). Emphasis has been given to critical subjects, which are English, Mathematics and Science. Malaysia has primary schools and secondary schools.

Anxiety in the teaching of mathematics and science in the Malaysian schools By Azizah Rajab, Wan Zarina Wan Zakaria and Hamidah Abdul Rahman Get PDF (72 KB). International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 15 [Special Issue – October ] Secondary Students’ Attitude towards Mathematics in a Selected School .

Teaching Jobs - Teaching Jobs Abroad - Overseas Jobs - International Teaching Jobs - Page 1